3 MAJA

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest jednym z najważniejszych świąt państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwalona przez Sejm Czteroletni zwany Wielkim Ustawa Rządowa Rzeczypospolitej Obojga Narodów znana jako Konstytucja 3 Maja 3 maja 1791 r. była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą –po amerykańskiej – na świecie. Był to postępowy i odważny akt prawny, inicjujący szereg reform. Ustawa Rządowa, jak na tamte czasy, stanowiła bardzo nowatorskie posunięcie, zawierała wizję oraz program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Kształtowała podwaliny praworządności, wprowadziła będący dziś ogólnoświatowym standardem konstytucyjnym trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, niosła gwarancję swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Konstytucja zniosła formalnie liberum veto, przywróciła Polakom nadzieję i poczucie odpowiedzialności za swój kraj. Nadal pozostaje symbolem odważnego, nowatorskiego myślenia o kształcie Rzeczypospolitej.

Demokracja, wolność, parlamentaryzm, zrozumienie spraw obywatelskich i społecznych – właśnie z tymi wartościami utożsamiamy Święto Narodowe Trzeciego Maja. Konstytucja 3 Maja daje świadectwo wielkiej mądrości i przenikliwości jej twórców. Jej uchwalenie było i pozostaje znaczącym wydarzeniem nie tylko w dziejach Polski, ale też w dziejach Europy i świata.

Majowe święto jest czasem radości i dumy.

Autor: