Akcja „Góra Grosza”

Akcja „Góra Grosza” przeprowadzona pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W akcji brały udział wszystkie grupy wychowawcze zarówno zakładowe jak i schroniskowe.

Roku szkolnym 2013/2014 udało się zebrać 178,37 groszy.  Pieniądze te będą przeznaczone na wspieranie rodzinnych domów dziecka.        Wychowankowie naszej placówki , mimo skromnego kieszonkowego, bardzo chętnie wsparli swoich młodszych kolegów.

30 czerwca 2014

Autor: