Aktywizacja zawodowa wychowanków

Dnia 3 czerwca 2019 r. w naszej placówce odbyło się spotkanie dla uczniów kształcących się w szkole podstawowej oraz branżowej szkole I stopnia z doradcą zawodowym na temat:

 

– rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy,

– aktywizacji zawodowej,

– pośrednictwa pracy,

– poradnictwa zawodowego. 

W  zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego z Urzędu Pracy w Pabianicach uczestniczyło 12 wychowanków. Spotkanie z doradcą zawodowym miało na celu pomoc naszym wychowankom w wyborze ich dalszej drogi kształcenia, jak również odnalezienia się na rynku pracy po opuszczeniu naszej placówki. Zaznajomiło nieletnich z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz ofertą pomocy ze strony Urzędu Pracy. Nieletni uzyskali wiedzę na temat różnych form zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz  możliwości otrzymania na ten cel wsparcia finansowego. Wyjaśniono wiele wątpliwości w trakcie odpowiedzi na zadawane pytania. Podopieczni otrzymali również  materiały  informacyjne w formie ulotek i poradników. 

Autor: