Cmentarz ewangelicki w Babicach

Przez kilka ostatnich miesięcy nasi wychowankowie wykonywali prace porządkowe na dawnym cmentarzu ewangelickim w Babicach. Jest to niewątpliwie rzecz, która bardzo zaabsorbowała chłopców i dała im ogromnie dużo satysfakcji. Chcieliśmy jednak aby radość z wykonanej przez nas pracy udzieliła się też lokalnej społeczności. Dlatego zaprosiliśmy na cmentarz ludzi najbardziej zainteresowanych – wiernych wyznania ewangelickiego z najbliższej parafii, mieszkańców wsi Babice oraz przedstawicieli gminy Lutomiersk. Na niemal godzinnym spotkaniu dyrektor placówki oraz wychowawcy przedstawili po krótce historię prac na cmentarzu. Przybyli goście wyrazili wdzięczność za inicjatywę i pracę oraz podzielili się swoją wiedzą na temat historii osadnictwa i organizowania nekropolii w okolicznych wsiach. Ksiądz Paweł Meler wraz z naszym katechetą ks. Jarosławem Życkim odprawili krótkie nabożeństwo ekumeniczne, po którym w chwili ciszy każdy mógł pomodlić się w intencji pochowanych na cmentarzu osób. Na koniec wszyscy zebrani zapalili znicze symbolizujące pamięć o zmarłych.

Autor: