Dalszy ciąg porządków na cmentarzu w Babicach

Przez kilka kolejnych dni w październiku nasi wychowankowie oraz wychowawcy kontynuowali prace porządkowe na dawnym cmentarzu ewangelickim w Babicach. Wychowankowie dokończyli usuwanie zarośli na całym terenie cmentarza i we współpracy z pracownikami gminy Lutomiersk zutylizowali wszystkie wycięte gałęzie. Praca była mozolna i monotonna ze względu na ogromne zagęszczenie dziko rosnącej roślinności ale tym większy jest efekt wykonanej pracy. Cmentarz powoli odzyskuje należną mu powagę, lecz wymaga jeszcze sporego nakładu pracy aby uporządkować go w pełni.
Zwieńczeniem prac w październiku było upamiętnienie osób pochowanych na cmentarzu poprzez zapalanie zniczy na ich grobach.
Chcielibyśmy bardzo podziękować pani Hannie Szurczak oraz Zakładowi Poprawczemu w Grodzisku Wielkopolskim za inspirację i zmotywowanie do podjęcia tego przedsięwzięcia. Mamy ogromną satysfakcję z wykonania ciężkiej i ważnej dla społeczności lokalnej pracy. Miłe jest dla nas również to, że wspomina się o nas na stronie internetowej poświęconej cmentarzom ewangelickim z regionu łódzkiego: źródło.

Autor: