Dzieci Bałut

„Dzieci Bałut” to nazwa projektu mającego przybliżyć historię Getta Łódzkiego poprzez sztukę uliczną – graffiti. Na fasadach budynków łódzkiej dzielnicy Bałuty namalowano niemalże 30 wizerunków dzieci, które swoje dzieciństwo spędzały w Litzmannstadt Ghetto. Więcej o projekcie można przeczytać na oficjalnej stronie projektu lub wyszukując hasło „Dzieci Bałut” w Internecie.

Wraz z naszymi wychowankami postanowiliśmy zwiedzić galerię graffiti według gotowego scenariusza – wybraliśmy scenariusz WIGO ze strony opencaching.pl. Scenariusz ten wykorzystuje smartfony z GPS aby poprowadzić nas od jednego miejsca do drugiego opowiadając przy tym wzruszającą historię. Takie opowiadanie historii w nowoczesny sposób pozwala młodym ludziom na większe zaangażowanie się w poznawanie minionych, tragicznych wydarzeń.

Autor: