Konferencja dotycząca nowoczesnych środków cyfrowych.

W dniu 11 grudnia 2014 roku nauczyciel z zespołu szkół w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
wziął udział w odbywającej się w Brukseli konferencji dotyczącej nowoczesnych środków cyfrowych w edukacji .
Tematem jednego z paneli były – bardzo ważne w resocjalizacji -zagadnienia wyrównywania szans w edukacji.
 Szczegóły dotyczące konferencji można śledzić pod linkiem:
http://openeducationeuropa.eu/en/edu-in-digital-era

Autor: