Konkurs Fotograficzny „WOLNOŚĆ PRZY JEJ OGRANICZENIU”

W marcu odbył się konkurs fotograficzny w ramach koła fotograficznego Foto Ignaś. Celem konkursu było rozbudzenie w wychowankach ich wrażliwości na otaczający ich świat tu w placówce. Tematem konkursu było postrzeganie wolności na terenie Placówki przy jej ograniczeniu. Do konkursu przystąpiło 9 wychowanków: 3 z grupy schroniskowej i 6 z grup zakładowych. Pomysłowość wychowanków przeszła najśmielsze oczekiwania przy pomocy koordynatora koła wychowawczyni Domińczak powstało 9 prac. By wyłonić zwycięzcę pracy o tematyce „Wolność przy jej ograniczeniu” w głosowaniu wzięło udział 40 pracowników placówki każdy z nich miał do podziału następującą ilość punktów 5-4-3-2-1 co razem daje 15. W głosowaniu udział wzięli Dyrektor Placówki, Dyrektor Szkoły, Kierownik Internatu, Kierownik Warsztatów, Kierownik Administracji, 9 wychowawców internatu, 3 nauczycieli szkoły, 2 nauczycieli zawodu, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, 6 pracowników ochrony, 6 pracowników administracji oraz 6 pracowników obsługi.

Po skrupulatnym podliczeniu wszystkich oddanych głosów:

I miejsce z ilością 115 głosów co stanowi 19,2% wszystkich głosów zajął Jakub (II grupa zakładowa)

II miejsce z ilością 110 głosów co stanowi 18,0% wszystkich głosów zajął Sebastian (II grupa schroniskowa)

III miejsce z ilością 100 głosów co stanowi 17,0% wszystkich głosów zajął Adam (II grupa schroniskowa)

Wyróżnienia od organizatora konkursu za wkład własny pomysł i oryginalność otrzymali:

Dawid (III grupa zakładowa),

Piotr (III grupa zakładowa),

Daniel (II grupa zakładowa).


Każdy z uczestników otrzymał Dyplom lub podziękowanie za uczestnictwo w Konkursie, nagrodę rzeczową w postaci pamiątkowego kubka z własną fotografią konkusową.

Autor: