KRZYK – Pierwszy semestr przygotowań za nami!

Uczestnicy projektu Krzyk (Seniorki, Młodzież z wadami słuchu oraz Chłopcy z ZP) bawili się dziś na wspólnym spotkaniu zwieńczającym pierwszy semestr pracy. W programie warsztatów przewidziano zarówno czas na zabawę, jak i doskonalenie umiejętności artystycznych. Obok gier i ćwiczeń pozwalających na lepsze poznanie (i zrozumienie!), uczestnicy wspólnie pracowali nad muzyczno-ruchową inscenizacją. W magiczny świat teatru zaprosiły nas – Zuzanna Gaińska oraz Małgorzata Lewińska. We wszystkie działania czynnie zaangażowały się rapujące i migające koordynatorki grup, realizatorzy projektu oraz studentki z Naukowego Koła Resocjalizacji UŁ.

Autor: