KRZYK- społeczny eksperyment artystyczny cd

 21.04.2016 r kolejna próba odbyła się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łodzi.

 – w procesie twórczym, czyli próby sytuacyjne

Niebawem premiera !

Autor: