OFERTA PRACY – Psycholog

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim

Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

PSYCHOLOG

 

MIEJSCE PRACY:

 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
  Ignacew 9,
  95-050 Konstantynów Łódzki

OPIS STANOWISKA:

 • Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie
 • Prowadzenie rozmów z rodzicami wychowanków dotyczących rozwoju i stanu ich dziecka
 • Stała współpraca z wychowawcami i całym personelem zakładu

WARUNKI PRACY:

 • Zatrudnienie przez mianowanie
 • Praca w wymiarze 22/22

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych – mgr Psychologii
 • Długoletnie doświadczenie oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu pracy z trudną młodzieżą (resocjalizacja; socjoterapia), doświadczenie w pracy w zespołach konsultacyjno-diagnostycznych, w zakładach karnych i poprawczych
 • Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole;

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Oferty proszę składać na adres Zakładu lub adres e-mail:

sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl

 

Termin składania ofert 20.08.2018

Autor: