Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim