Początek roku szkolnego

W dniu 1 września rozpoczął się rok szkolny 2014/2015. Wychowankowie po okresie odpoczynku w placówce i poza nią rozpoczęli okres wytężonej nauki szkolnej i pracy w warsztatach.

 

Autor: