Prace porządkowe na cmentarzu w Babicach

Babice to mała wieś w gminie Lutomiersk. Obecnie mieszkańcami są wyłącznie Polacy,
ale dawniej dominowali w niej osadnicy niemieccy, wyznania ewangelickiego, przynależący do parafii ewangelickiej w Konstantynowie Łódzkim. Jak każda społeczność ewangelicka zorganizowali we własnej wsi cmentarz, ulokowany około 50 metrów od głównej ulicy wsi. Po zakończeniu II Wojny Światowej nastąpiły masowe wysiedlenia Niemców i cmentarz pozostał bez opieki. Przez wiele lat nie dokonywano tam większych prac porządkowych, co doprowadziło do zaniedbania całego terenu cmentarza. Został on przysłonięty przez drzewa i krzewy, trudno było się po nim poruszać i dostrzec nagrobki. Nasi wychowankowie pod opieką socjoterapeuty, kontynuują cykliczne prace na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Babicach. Chłopcy starają się usuwać chwasty, samosiejki, dając więcej miejsca kwiatom. Wygrabiają także liście i wycinają kolejne kępy krzewów. Na bieżąco starają się także utylizować wycięte gałęzie. Warto zaznaczyć, że nekropolia znajduje się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz w gminnej ewidencji zabytków. Prace wychowanków w żaden sposób nie ingerują w nagrobki czy inne elementy zabudowy cmentarza. Za cel postawili sobie uporządkowanie dziko rosnącej roślinności oraz zbieranie porozrzucanych śmieci. Zwieńczeniem opisanych prac jest zawsze upamiętnienie osób pochowanych na cmentarzu poprzez zapalenie znicza na ich grobie.

 

  •             

Autor: