Szkolenie udzielania pierwszej pomocy

W dniu 18.11.2017 zostało przeprowadzone szkolenie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej dla Wychowanków i Pracowników Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim przez pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstantynowie Łódzkim. Koordynatorami szkolenia były pielęgniarki Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim

Szkolenie prowadzone było w formie seminarium praktycznego i teoretycznego w skład którego zaliczyły się:

 1. Sposoby udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej (w trakcie szkolenia Wychowankowie i Pracownicy mieli możliwość wypróbowania na fantomach osoby dorosłej i niemowlęcia próby resuscytacji pod okiem instruktora).

2. Trening z użyciem defibrylatora AED

3. Postępowanie w przypadku:

-trening ułożenia w pozycji bocznej bezpiecznej

-zadławienia

Autor Jolanta Bartczak, Beata Maurer 

Autor: