Uroczystość Przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

„Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość dobroć, 

wierność, łagodność, opanowanie” –św. Paweł

          Dnia 18 maja 2019 r. przeżywaliśmy w naszej placówce piękną uroczystość. Metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś osobiście zaszczycił nas swoją obecnością i udzielił sakramentu bierzmowania 12 wychowankom. Nasi wychowankowie od kilku miesięcy aktywnie przygotowywali do tego wyjątkowego sakramentu, w ramach katechez prowadzonych przez kapelana zakładu ks. Stefana Magierę. W tym ważnym duchowym wydarzeniu wzięli udział Dyrektor zakładu, który w imieniu zgromadzonych przywitał Dostojnego Gościa, pracownicy pedagogiczni, rodzice, opiekunowie i krewni nieletnich. W pełnej ciepła i serdeczności homilii Jego Ekscelencja Arcybiskup zwracał uwagę, jak ważne są dary Ducha św., które podopieczni otrzymają w trakcie sakramentu bierzmowania, i że to one czynią człowieka prawdziwie wolnym. Prosił Ducha Świętego, aby udzielił zgromadzonej  młodzieży darów mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności, umiejętności, bojaźni Bożej, które będą pomocą w dorosłym życiu chrześcijańskim. W swoich słowach podkreślił, że przyjęcie sakramentu bierzmowania jest kolejnym krokiem w umacnianiu wiary i winno być również inspiracją do przestrzegania nie tylko praw boskich, ale również zasad współżycia społecznego i norm prawnych. Zachęcał wychowanków do wielkiej ufności w sens życia i jego odnowę,  po czym nastąpił akt udzielenia sakramentu. Na zakończenie liturgii głos zabrał przedstawiciel młodzieży, który w imieniu grupy podziękował ks. arcybiskupowi oraz wszystkim osobom odpowiedzialnym za przygotowanie tej uroczystości. W swoich słowach zapewnił o szczerym pragnieniu życia wiarą.
Nowo bierzmowani otrzymali zaświadczenia oraz pamiątkową książkę autorstwa arcybiskupa. Dzisiejsza uroczystość była pełna wzruszeń i głębokiego duchowego klimatu.

 

Wszystkim, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania

życzymy wszelkich owoców duchowych w życiu

i wytrwałości w wierze

oraz odpowiedzialnej współpracy

z darami Ducha Świętego jakie otrzymali.

Autor: