Wietrzenie języka

„Wietrzenie języka” to projekt realizowany w ramach „Programu Ojczysty Dodaj do ulubionych”. Zajęcia warsztatowe były przeprowadzone w dniach 10 i 11 kwietnia 2015 r. W czasie tych zajęć chłopcy zastanawiali się nad tym co mówimy i w jaki sposób. Uczyli się prawidłowo komunikować w sposób, który nie rani, nie dołuje, nie poniża.

Młodzież biorąca udział w tym projekcie uczy się  nie tylko ważyć słowa, ale również nabywa nowe umiejętności w tym zakresie – poznaje nowe wyrazy, rozbudowuje słownictwo, próbuje eliminować ze swojego języka wulgaryzmy, wypowiedzi poniżające i obrażające innych.

– Nasi podopieczni mają wiele barier komunikacyjnych –– Z jednej strony wiążą się one z ich społeczną pozycją, pobytem w placówce, a co za tym idzie niskim poczuciem własnej wartości, z drugiej strony są związane z niskimi umiejętnościami szkolnymi, brakiem wiedzy i chęci do samorozwoju. Do tego należy również dodać uwarunkowania środowiskowe i specyficzny kod porozumiewania się z rówieśnikami czy rodzicami.

Tymczasem umiejętności komunikacyjne mają ogromne znaczenie w procesie usamodzielnienia i mogą okazać się jednym z kluczy do prawidłowej readaptacji naszych wychowanków.

Autor: