15.12.2023 r. Wycieczka do Zoo

15 grudnia wychowankowie mieli wspaniałą okazję zwiedzić łódzkie Zoo wraz z wielką jego atrakcją jaką jest Orientarium.

Ogród powstał na ostatnim skrawku dawnej Puszczy Łódzkiej i graniczy  obecnie z przepięknym i największym w Łodzi kompleksem parkowym, potocznie zwanym Park na Zdrowiu. Dokładna data otwarcia Ogrodu Zoologicznego pozostaje nieznana, natomiast przyjmuje się, że nastąpiło to w momencie ukończenia budowy parkanu okalającego, co miało miejsce w drugim półroczu 1938 roku.

Pierwszym mieszkańcem naszego Zoo był jeleń Boruta, który jak historia głosi przywędrował do centrum miasta i został złapany na placu Reymonta.

W początkowym okresie w ogrodzie zamieszkały jedynie sarny i jelenie, przywiezione z parku Poniatowskiego.

W końcu 1944 r. w Ogrodzie Zoologicznym stan zwierząt wynosił ok. 550 sztuk (117 gatunków), były to zwierzęta zakupione między innymi ze spalonego cyrku Hergotta: wielbłądy, niedźwiedzie brunatne, wilki, lwy, słoń, tygrys, osły, hiena oraz puchacz.

W latach 1953 – 1957 nastąpił szybki rozwój ogrodu, w trakcie którego przeprowadzono szereg modernizacji. W tym czasie rozbudowano wiele wybiegów dla zwierząt: pawianów, wybiegi dla zwierząt kopytnych, akwarium i wiwarium. Niektóre elementy zabudowy przetrwały do dnia dzisiejszego.

Orientarium to najnowocześniejszy w Europie pawilon poświęcony faunie i florze Azji Południowo Wschodniej.

Budynek, wybiegi i woliery zajmują powierzchnię prawie 10 boisk piłkarskich. Zastosowane rozwiązania pozwalają utrzymywać zwierzęta na dużych przestrzeniach w połączeniu z innymi gatunkami i w urozmaiconym środowisku.

Autor: