Anulowanie naboru na stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu – kucharz.

Informujemy, że nabór na stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu – kucharz w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim został anulowany.

Autor: