Muzeum Światła

            Dnia 16 kwietnia 2024 roku, wychowankowie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim, mieli okazję obejrzeć wystawę w Muzeum Światła w Łodzi. Celem wycieczki było pobudzenie kreatywności i ciekawości wychowanków oraz  integracja ze społecznością lokalną.

Autor: