Nie – dla MOWY NIENAWIŚCI

DSCF6605Dnia 20 i 21 grudnia 2014 r wolontariusze reSTARTU- studenci Koła Naukowego Studentów Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego , przeprowadzili z naszymi wychowankami program edukacyjny w formie warsztatowej dotyczący MOWY NIENAWIŚCI wg opracowanego scenariusza zajęć przez Fundację po DRUGIE.

Chłopcy dowiedzieli się co to jest mowa nienawiści, dlaczego jest niebezpieczna i jak jej przeciwdziałać. Wpisy w Internecie, napisy na murach, a czasem również wszelkie ryzykowne działania są przejawami mowy nienawiści.

Wychowankowie placówek resocjalizacyjnych często są autorami treści, które godzą w dobro innych ludzi.

Nierzadko można znaleźć obraźliwe, niechciane i nieodpowiednie treści w sieci prezentujące m.in. przemoc, pornografię, rasizm i ksenofobię; nawołujące do popełnienia przestępstw; zachęcające do prostytucji lub hazardu, promujące narkotyki oraz inne używki.

Pogardliwe wypowiedzi odnoszące się do mniejszości narodowych, osób LGBT czy kolegów i koleżanek.

 

Zajęcia te uświadomiły naszym chłopcom jak bardzo niebezpieczne i krzywdzące są takie działania.

Warsztaty pokazały, że dla wychowanków zdecydowana większość poruszanych zagadnień była absolutną nowością. I tak, nigdy wcześniej nie uczestniczyli w dyskusji, ani nie myśleli o tym czy wolność słowa ma jakieś granice i dlaczego. Nowymi okazały się sformułowania takie jak ksenofobia, nacjonalizm, antysemityzm czy nawet rasizm. (Niektóre były znane wychowankom, ale nie umieli samodzielnie ich zdefiniować lub podawane przez nich definicje nie były precyzyjne).

Istotnym elementem zajęć była ewaluacja, która pokazała, że wychowankowie nie tylko byli zadowoleni z atmosfery panującej na warsztatach (radosna, pozytywna), ale również z tego, że zajęcia przyniosły im nowe umiejętności i wiedzę. W swoich ocenach chłopcy pisali: znam nowe  Istotne jest również to, że zajęcia pokazały również wrażliwą stronę uczestników: będę pomagał słabszym i chorym, nie powinno się ludzi obrażać, dyskryminowanym jest trudniej w życiu.

Zajęcia z chłopcami trwały dwa dni. Było intensywnie, ale ciekawie.

Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach Międzynarodowej Kampanii Rady Europy prowadzonej w 40 krajach, której celem jest przeciwdziałanie mowie nienawiści.

Zdjęcia do obejrzenia w galerii  pod hasłem „Nie dla MOWY NIENAWIŚCI”

Autor: