Oferta pracy na stanowisko wychowawcy w internacie

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat
Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

MIEJSCE PRACY:
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
ul. Ignacew 9,
95-050 Konstantynów Łódzki

OPIS STANOWISKA:
• Organizacja i prowadzenie zajęć wychowawczych
• Realizacją planu zajęć
• Współpraca z innymi pracownikami w celu zapewnienia wychowankom prawidłowego rozwoju oraz pomocy w trudnych sytuacjach

WARUNKI PRACY:
• Wymiar czasu pracy – 24/24
• Umowa zgodna z Ustawą Karta Nauczyciela

WYMAGANE KWALIFIKACJE:
• Wykształcenie wyższe w zakresie resocjalizacji
• Doświadczenie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, trudną

INNE WYMAGANIA:
• Odporność na stres
• Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole;

WYMAGANE DOKUMENTY:
• CV i list motywacyjny
• Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oferty proszę składać na adres Zakładu lub adres e-mail:
sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl lub
m.czaplinska@konstantynow.zpisdn.gov.pl

Autor: