Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Wychowankowie naszej placówki chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych. Od dłuższego czasu realizowany jest program związany z tematyka pierwszej pomocy. Zajęcia mają na celu uświadomić chłopcom jaki jest moralny i prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy.

Dodatkowo jest to nauka dostrzegania niebezpiecznych sytuacji i zachowań w otoczeniu z ich życia codziennego. Metody dzięki którym łatwiej przyswoić wychowankom to przeróżne wykłady, pokazy z użyciem manekina oraz praca w grupach. Praktyka przy tego typu tematyce sprawdza się najlepiej. W ostatnim tygodniu wszystkie grupy uczestniczyły w warsztatach z użyciem fantoma oraz poznali dokładnie obsługę urządzenia AED. Poznali szczegółowo resuscytację krążeniowo oddechową na osobie dorosłej jak i na dziecku i niemowlęciu.

Autor: