Warsztaty z pierwszej pomocy

5 kwietnia nasi wychowankowie wzięli udział w warsztatach z pierwszej pomocy poprowadzonych przez studentów ratownictwa medycznego z Łodzi.

Warsztaty miały na celu nauczyć wychowanków odpowiednich reakcji na różne niebezpieczne sytuacje, które mogą spotkać w swoim życiu. Studenci skupili się na resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którą chłopcy mogli przećwiczyć na manekinach oraz zapoznali się dokładnie z działaniem urządzenia AED.

Autor: